ทัวร์เอเชีย พม่า ย่างกุ้ง สัมผัสบรรยากาศดินแดนสำคัญทางพุทธศาสนา 9 แห่งของพม่า

Last updated: 4 ก.ย. 2566  |  2018 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทัวร์เอเชีย พม่า ย่างกุ้ง สัมผัสบรรยากาศดินแดนสำคัญทางพุทธศาสนา 9 แห่งของพม่า

  กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพร เสริมดวง 9 สถานที่สำคัญของประเทศพม่า
และแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีก 1 แลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาด !!

 
1) เจดีย์ชเวดากอง Singuttara Hill  
 
 
     
 เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับแรกที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางไปพม่าจะต้องเข้าไปเยี่ยมชมและสักการะ เป็นพระเจดีย์ทองคำที่สร้างขึ้นบนเนินเขาที่ชื่อว่า Thienguttara  Hill  หรือ Singuttara  Hill  เจดีย์นี้จึงเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความโดดเด่นมากในย่างกุ้ง โดยขนาดของเจดีย์ชเวดากองนี้มีความสูงทั้งหมดประมาณ 48 เมตร มีความกว้างโดยประมาณ 105 เมตรเจดีย์ชเวดากองนั้นเป็นเจดีย์ที่มีลักษณะซึ่งสวยงามาก เนื่องด้วยความศรัทธาในองค์พระเจดีย์ของชาวพม่า  ที่มักจะนิยมการบริจาคเพชรพลอยของมีค่าต่างๆ  ให้กับพระเจดีย์ ทำให้เจดีย์องค์นี้มีเครื่องประดับมีค่าเป็นจำนวนมากกว่า 5,000 ชิ้น  โดยเฉพาะเพชรที่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์นั้น  กล่าวกันว่าขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือคนเลยทีเดียว  ส่วนด้านล่างรอบๆ เจดีย์จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปจำนวนมาก  และมีไม้แกะสลักประดับอยู่อย่างสวยงาม
 
 
2) เจดีย์ชเวซิกอง Shwezigon Pagoda
 
 
     ชาวพม่าทั่วไปเคารพนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์แห่งนี้เป็นอันมาก  เป็น 1 ใน 5 มหาเจดียสถานของพม่า  เพราะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว  เจดีย์รูปแบบศิลปะพม่าแท้ องค์เจดีย์สีทองอร่ามทรงระฆังคว่ำ  สูง 160 เมตร  ภายในมีหอผีนัต  ซึ่งเป็นวิหารยาวที่ตั้งรูปผีหลวงที่ชาวพม่าเคารพนับถือ ในอดีตนั้นเจดีย์แห่งนี้มีความสำคัญของชาวพม่ามาก  เพราะใช้เป็นสัญลักษณ์การแสดงตนเป็นพุทธมามกะมาตั้งแต่โบราณ  สิ่งที่น่าสนใจสำหรับการเข้าชมเจดีย์นี้คือภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏบริเวณผนังเจดีย์
 
 
3) พระธาตุมุเตา Shwemawdaw Pagoda
 
 
     พระธาตุมุเตามหาพระเจดีย์องค์ที่มีความโดดเด่นเพราะเป็นเจดีย์ที่มีลักษณะแบบมอญ มีฉัตรแบบเรียบๆและมีองค์ระฆังของเจดีย์มีลักษณะแคบเรียว แตกต่างจากเจดีย์ชเวดากองที่เป็นเจดีย์แบบพม่าซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจน  ในส่วนบริเวณรอบๆองค์เจดีย์ ก็มีพระพุทธรูปหลายองค์ที่มีลักษณะศิลปะของมอญผสมกับศิลปะของพม่ามีความสวยงามดูแปลกตา มีอาคารตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมของพม่าผสมตะวันตก นอกจากนี้ที่ด้านหนึ่งของเจดีย์ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ที่เก็บโบราณวัตถุต่างๆให้เข้าชม พระธาตุมุเตาเป็นพระธาตุที่สูงที่สุดของพม่าซึ่งมีความสูงถึง 114 เมตร ซึ่งเป็นต้นเหตุของชื่อพระธาตุมุเตา เพราะพระธาตุมุเตาสูงจนต้องแหงนหน้าจนเมื่อยคอ ถึงจะมองเห็นยอดพระธาตุ จึงเป็นเหตุให้แสงแดดที่แรงกล้าเผาจมูกจนแสบร้อน ซึ่งคำว่า จมูกร้อนในภาษามอญเรียกว่า “มุเตา” นั่นเอง
 
 
4) พระธาตุอินทร์แขวน หินสีทอง อัศจรรย์แห่งสมดุล
 

 
      พระธาตุอินทร์แขวน บนยอดเขาพวงลวง อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของ พระธาตุอินทร์แขวน คือ เป็น หินสีทอง ขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร รูปร่างไม่ได้ผิดแปลกจากหินทั่วไป แต่อัศจรรย์ใจตรงฐานที่ตั้ง อยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ ท้าทายแรงดึงดูดของโลก ทำท่าเหมือนจะหล่น แต่แท้จริงแล้วไม่ไหวเอนสักนิด ช่างเหลือเชื่อ ถือเป็นการวางน้ำหนักที่สมดุล โดยมีธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรค์ นับเป็น1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ คนเกิดปีนี้น่าหาโอกาสไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต
 


5) พระมหามัยมุนี Mahamuni Buddha
 
 
  เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ควรไปกราบไหว้สักหนึ่งครั้งในชีวิตเปรียบเหมือนพระแก้วมรกตสิ่งสักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเรานั่นเอง เมื่อมีโอกาสไปเยือนเมืองมัณฑะเลย์ ไม่ควรพลาดที่จะแวะไปกราบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล องค์พระมหามัยมุนีนั้นมีการปิดทองซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเป็นรอยย่นตะปุ่มตะป่ำไปทั่วองค์พระ เขาว่ากันว่าหากเอานิ้วกดลงไป ก็จะรู้สึกได้ถึงความอ่อนนิ่มของทองคำเปลวที่ปิดทับซ้อนกันนับเป็นพัน ๆ หมื่น ๆ ชั้น ตลอดระยะเวลาเนิ่นนานกว่าศตวรรษ จึงทำให้พระมหามัยมุนีได้รับอีกพระนามหนึ่งว่า “พระเนื้อนิ่ม”

 

6) เจดีย์ชเวสันดอว์ Shwesandaw Pagoda
 

    เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจมากพระองค์หนึ่งแห่งอาณาจักรพุกาม  นอกจากเจดีย์แห่งนี้จะเป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้ว  ก็ยังมีรูปปั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหาร  จึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่าเจดีย์กาเนซา (Ganesha  Pagoda) เจดีย์ชเวสันดอว์ นี้ยังเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการชมทุ่งเจดีย์อีกแห่งหนึ่งของพุกามเมื่อยามอาทิตย์ขึ้์นและตก จะได้เห็นภาพหมู่เจดีย์สุดลูกหูลูกตา  ที่ต้องแสงสีแดงอ่อนแห่งยามเย็นและยามเช้าอย่างงดงาม
 

7) ทะเลสาบอินเล Inle Lake
 


         ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน เหมาะแก่การมาเที่ยวชมเพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่าที่เรียกได้ว่ากลมกลืนกับธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง  ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่อาศัยของกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่า  ชาวอินทา (Intha)  ชนเผ่านี้อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานนับร้อยปีแล้ว  โดยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการทำเกษตรบนเกาะวัชพืชที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองกลางลำน้ำในทะเลสาบ สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์คือ วิธีการหาปลานั้น เรียกได้ว่าไม่มีชาวประมงที่ใดในโลกจะสามารถเลียนแบบการพายเรือด้วยเท้าของพวกเขาได้  นี่คือหนึ่งในสถานที่มหัศจรรย์ที่ควรไปเยี่ยมเยือน  ส่วนในเรื่องของที่พักนั้น  จัดได้ว่ามีอยู่หลากหลายมาก เนื่องมาจากบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเย็นสบายและทัศนียภาพทะเลสาบที่สวยงามมาก ทำให้มีบรรดารีสอร์ทต่างๆ  ก่อสร้างขึ้นมากมายบริเวณโดยรอบ
 

8) พระราชวังบุเรงนอง Bayinnaung Palace
 

          หากพูดถึง “บุเรงนอง” แน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะพระเจ้าบุเรงนอง เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของพม่า ด้วยวีรกรรมอันยิ่งใหญ่จากวรรณกรรม “ผู้ชนะสิบทิศ” สำหรับชาวพม่า พระเจ้าบุเรงนองเป็นวีรกษัตริย์ผู้สร้างแห่งแผ่นดิน หงสาวดีให้เจริญมาจนถึงยุคสมัยนี้ โดยพระองค์ได้สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ และถูกทิ้งให้รกร้างเป็นเวลาร่วม 3 ศตวรรษ ต่อมามีการค้นพบเสาและกำแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ในดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทำการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยถอดแบบจากของเดิม ส่วนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมก็มี พระตำหนักที่ประทับบรรทมสีทองเหลืองอร่ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทั้งภายนอกและภายใน ปัจจุบันเป็นโถงโล่งๆมีราชรถจำลอง โมเดลของพระราชวัง และบานประตูไม้สักขนาดใหญ่ของพระราชวังเดิมวางไว้ให้ชม

 
9) “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี)
 
 
      ณ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งเจดีย์แห่งนี้มีเทพทันใจคอยคุ้มครอง เชื่อกันว่าจะทำให้สมปรารถนารวดเร็วทันใจ เชื่อว่าถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะสมหวัง เป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าให้การสักการะและนับถือเป็นอย่างมาก รวมไปถึงคนไทยเองก็ยังให้ความเคารพและนับถือด้วยเช่นกัน ซึ่งนักท่องเที่ยวและชาวพม่านิยมไปกราบไหว้มากที่สุด เพราะฉะนั้นจึงเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาด

 
10) ตลาดสก๊อต Scott Market หรือ ตลาดโบยกอองซาน
 

         สถานที่ช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่า เป็นแหล่งศูนย์รวมของฝากทุกชนิด เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายมาก ตั้งแต่อาหารนานาชนิด เสื้อผ้า  ของที่ระลึกต่างๆ เครื่องเงิน, อัญมณี , ไม้แกะสลักพระพุทธรูปเทวรูปที่ทำด้วยไม้จันทน์, เครื่องแกะสลัก, เครื่องลงรักปิดทองต่างๆ, ถ้วยชามกังไสจีนโบราณ, โคมไฟแก้ว และแจกันเจียระไนโบราณ, นาฬิกาข้อมือเก่า, ผ้าไหมลายต่างๆ ไปจนถึงบรรดาว่านต่างๆ เช่น ว่านหงสาวดี ภาพวาดสีน้ำมันรูปทิวทัศน์ของพม่า, สินค้าจากชนกลุ่มน้อย ฯลฯ ตลาดนี้สร้างโดยนายสก๊อต ชาวอังกฤษ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันหลายหลัง มีสินค้าวางขายแทบทุกชนิด ถือได้ว่าเป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด หากมีโอกาสเดินทางไปยังประเทศพม่า 
 
 
 ชมรายการทัวร์เอเชีย พม่า
https://bit.ly/2NVsaK5

 
ชมรายการทัวร์เอเชีย
https://bit.ly/2Lu4CPEชอบบทความ เอฟวีนิวทัวร์ ทำยังไงนะ?

1. กดแชร์ส่งต่อ ให้เพื่อนๆอ่านกันได้คะ

2. คลิก Like และ ติดตาม follow เราได้ที่ช่องทางเฟชบุ้ค


      02-108-8666

@avenuetour 

 
 
Avenue Inter Travel Group
 
    
 
 
AVENUE INTER TRAVEL GROUP เราชำนาญทัวร์ เส้นทางยุโรปและเอเชีย
#ทัวร์ยุโรป #ทัวร์คุณปั่น #ชำนาญยุโรป #ทัวร์เอเชีย #ทัวร์สุดคุ้ม #รับจัดทัวร์ #รับจัดทัวร์หมู่คณะ #เราชำนาญเส้นทางยุโรปและเอเชีย

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้