มกราคม

Best Seller

เดินทาง มกราคม - มิถุนายน 61

อุทยานจางเจียเจี้ย - ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง - เขาอวตาร - สะพานแก้ว - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

THB 12,899 ฿ 12,899
Best Seller

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 61

เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินแขวน พระนอนตาหวาน, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ ตลาดสก๊อต พิเศษเมนู กุ้งแม่น้ำเผา, สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง, ซุปเปอร์ซีฟู้ด(กุ้ง, กั้ง, ปู, ปลา, หอย, ซาชิมิกุ้งมังกร)

THB 11,900 ฿ 11,900
New

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 61

พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสดอ, วัดกุสินารา, เขามัณฑะเลย์, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์

THB 24,900 ฿ 24,900
Best Seller

เดินทาง มกราคม - มิถุนายน 2561

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน สักการะ พระหมาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พิเศษ!!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา

THB 11,900 ฿ 11,900
New
New

เดินทาง เม.ย - ต.ค 2561

THB 16,999 ฿ 16,999
Best Seller

เดินทาง ม.ค.-มิ.ย. 61

ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติงไถจง - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

THB 20,999 ฿ 20,999
Best Seller

เดินทาง ม.ค.-มิ.ย. 61

ท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - หมู้บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ - อุมยานปห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - พิเศษ!!! เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี สุกี้ชาบู พระกระโดดกำแพง

THB 26,888 ฿ 26,888
Powered by MakeWebEasy.com