ทัวร์ยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส 9 วัน บินหรูเอมิเรตส์ (EK)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : ธ.ค.2564 - เม.ย.2565

นีซ-โมนาโค-คานส์-แอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์-อาร์ก มงเปลีเย่-คาร์คาสซอน-ตูลูซ-ผลิตไวน์+ชิมไวน์-บอร์โด ลา โคเช่-แซงต์มาโล-มหาวิหารกลางน้ำมองต์ เซนต์มิเชล ตูรส์-ปราสาทเชอนองโซ-ชองบอร์ด-ปารีส-ล่องเรือบาตองมูซ *** ลิ้มรสอาหารฝรัั่ง เศสยอดนิยมแบบดงั้ เดิม...หอยเอสคาโก้ ***

Share

Share

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ฝรั่งเศส 9 วัน  (EK)

        

02-108-8666

นีซ-โมนาโค-คานส์-แอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์-อาร์ก
มงเปลีเย่-คาร์คาสซอน-ตูลูซ-ผลิตไวน์+ชิมไวน์-บอร์โด
ลา โคเช่-แซงต์มาโล-มหาวิหารกลางน้ำมองต์ เซนต์มิเชล
ตูรส์-ปราสาทเชอนองโซ-ชองบอร์ด-ปารีส-ล่องเรือบาตองมูซ
ลิ้มรสอาหารฝรัั่งเศสยอดนิยมแบบดั้งเดิม...หอยเอสคาโก้
โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ (EK)
 หมายเหตุ: กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนทำการจองทัวร์

 

Powered by MakeWebEasy.com