ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน บินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : เดินทาง ธ.ค.64 - พ.ค.65

ประเทศจอร์เจีย เก็บครบ ทบีลิซี่ อัพลีสต์ซีคห์ มิทสเคด้า คูไทซี ชมความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาคอเคซัส นั่งรถ 4WD สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมนา **ไม่ต้องทำวีซ่า**

Share

Share

แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน แวะเที่ยวตุรกี

สายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์ (TK)

02-108-8666

เที่ยวง่ายไม่ต้องวีซ่า!!! เมืองบาทูมิ จัตุรัสปิอาซซ่า เมืองคูไทซี มหาวิหารบากราติ ถ้ำโพรมิธีอุส อารามเกลาติ เมืองโกรี ป้อมปราสาทอันนานูรี พิพิธภัณฑ์สตาลิน เมืองอัพลีสต์ซีคห์ เมืองทบีลิซี่ นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมป้อมนาริกาลา เมืองมิทสเคต้า อารามจวารี วิหารสเวติสโคเวลี ถนนคนเดินชาเดอนี่ ป้อมปราสาทอันนานูรี เมืองกูดาอูรี เมืองคาสเบกิ นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกติสเมบา แวะเที่ยวตุรกี สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าฮาเจีย โซเฟีย ช้อปปิ้งถนนทัคซิมสแควร์

โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์ (TK)

หมายเหตุ: กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนทำการจองทัวร์

 

Powered by MakeWebEasy.com