(ทัวร์ในประเทศ-นั่งเครื่อง) นครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน บินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 64

นมัสกาลพระธาตุ สักการะตาพรานบุญวัดยางใหญ่ ขอโชคลาภไอ้ไข่วัดเจดีย์ ชมเมืองขนอม เช็คอิน Blue Terrace Cafe ชมทิวทัศน์ทะเลขนอม, ถนนเลียบชายทะเลเขาพลายดำ ถนนที่สวยงามที่สุดของฝั่งอ่าวไทย, บ้านคีรีวงเป็นที่ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย, สะพานบ้านคีรีวง, ศาลหลักเมือง, วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

Share

Share

(ทัวร์ในประเทศ-นั่งเครื่อง) นครศรีธรรมราช 2 วัน 1 คืน บินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ)

02-108-8666

นมัสกาลพระธาตุ สักการะตาพรานบุญวัดยางใหญ่ ขอโชคลาภไอ้ไข่วัดเจดีย์ ชมเมืองขนอม เช็คอิน Blue Terrace Cafe ชมทิวทัศน์ทะเลขนอม, ถนนเลียบชายทะเลเขาพลายดำ ถนนที่สวยงามที่สุดของฝั่งอ่าวไทย, บ้านคีรีวงเป็นที่ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย, สะพานบ้านคีรีวง, ศาลหลักเมือง, วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ)

หมายเหตุ: กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนทำการจองทัวร์

Powered by MakeWebEasy.com