(เที่ยววิถีใหม่) ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน สายการบินไทย (TG)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : เดินทาง ธ.ค. 64 - เม.ย. 65

ท่องโลกวิถีใหม่...สวิตเซอร์แลนด์, ซูริค, ยอดเขาริกิ, BERNINA EXPRESS, กลาเซียร์เอ็กซ์เพรส, มาทเทอร์ฮอร์น, Golden Pass Express, จุงเฟรา , อินเทอลาเก้น

Share

Share

(เที่ยววิถีใหม่) ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน สายการบินไทย (TG)

02-108-8666

ท่องโลกวิถีใหม่...สวิตเซอร์แลนดืดินแดนในฝันของใครหลายๆ เดินทางสู่ ซูริค เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิส, ลูเซิรน์, หมู่บ้านวิทซ์นาว, ขึ้นยอดเขาริกิ "ราชินีแห่งภูเขา", เมืองคูร์, ซังต์มอริทซ์, นั่งรถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS, ทิราโน่, ลูกาโน่, อันเดอร์มัท, นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส สู่ เมืองเซอร์มัท, นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ สถานีมาทเทอร์ฮอร์น, ทาสซ์, ลอยเคอร์บาด "เมืองแห่งน้ำแร่", มองเทรอซ์, นั่งรถไฟสายโรแมนติก Golden Pass Express 1 ในเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟที่สวยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์, กีซตาด์ก, กรินเดอวาลด์, ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE, อินเทอลาเก้น

โดยสายการบินไทย (TG)


หมายเหตุ: กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนทำการจองทัวร์

 

Powered by MakeWebEasy.com