(ทัวร์ในประเทศ นั่งรถ) ชุมพร หมู่เกาะทะเลใต้ เกาะง่าม 3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : ออกเดินทาง ทุกวันศุกร์-กลับวันอาทิตย์ 2564

ผ่อนคลาย สุขใจ ดำผิวน้ำ (Snorkeling) ดูประการัง ชมความงามหมู่เกาะทะเลชุมพร จุดชมวิวเขามัทรี หมู่เกาะง่าม ฝ่ามือพระพุทธเจ้า ศาลกรมหลวงชุมพร ศาลหินตาหินช้าง

Share

Share

(ทัวร์ในประเทศ นั่งรถ) ชุมพร หมู่เกาะทะเลใต้ เกาะง่าม 3 วัน 2 คืน

  

 02 - 108-8666 
กำหนดการเดินทางราคา ต่อ ท่านโดย

ออกเดินทางทุกวันศุกร์ - กลับถึงวันอาทิตย์

9,500 บาท

รถตู้วีไอพี

(9 ท่านออกเดินทาง)

* เหมาส่วนตัวได้ *

 

Powered by MakeWebEasy.com