ฮ่องกง

Best Seller

เดินทางทุกวันศุกร์ที 1, 2, 9, 16, 23, 24, 30, 31

HONGKONG DISNEYLAND หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์SYMPHONY OF LIGHT

THB 19,900 ฿ 19,900
Best Seller

เดินทาง มี.ค - เม.ย. 2561

เกาะลันเตา พระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรม หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์SYMPHONY OF LIGHT

THB 18,900 ฿ 18,900
New

เดินทาง มี.ค - เม.ย. 2561

HONGKONG DISNEYLAND นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT

THB 19,900 ฿ 19,900
New

เดินทาง มี.ค - เม.ย. 2561

เกาะลันเตา พระใหญ่โป๋หลิน หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT

THB 18,900 ฿ 18,900
New

เดินทาง 13-15, 14-16, 15-17 เม.ย. 2561

บินเช้ากลับค่ำ เยือนดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” นั่งพีคแทรม - ชมวิววิคตอเรียพีค - หาดรีพลัสเบย์องค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชงหมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT สุดฟินส์ !! ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

THB 27,900 ฿ 27,900
New

เดินทาง 14, 15 เม.ย 2561

เกาะลันเตา นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน หาดรีพลัสเบย์ ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT

THB 25,900 ฿ 25,900
Powered by MakeWebEasy.com