ไต้หวัน

Best Seller

เดินทาง ม.ค.-มิ.ย. 61

ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติงไถจง - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

THB 20,999 ฿ 20,999
Best Seller

เดินทาง ม.ค.-มิ.ย. 61

ท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - หมู้บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ - อุมยานปห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - พิเศษ!!! เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี สุกี้ชาบู พระกระโดดกำแพง

THB 26,888 ฿ 26,888
New

เดินทาง มี.ค. - ก.ย. 61

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ตลาดซีเหมินติง พิเศษ!!! ปลาประธานาธิบดี สเต็ก+สลัดบาร์

THB 19,888 ฿ 19,888
Powered by MakeWebEasy.com